29 Eylül 2007 Cumartesi

son guzel sozler 8

YENGİ/YENİLGİ
■Kendi kendine yenmek, zaferlerin en büyüğüdür. EFLATUN
■Yenilgi, eğitimden başka bir şey değildir. WENDELL PHİLİPS
■Yenilgi, bir umutsuzluk kaynağı değil, taze bir başlangıç olmalıdır. SOUTH

YOLCULUK
■Başka ülkeleri ne kadar çok görürsem, kendi ülkemi o kadar çok severim. MME.DE STAEL
■Yolculuk ederken gözlerini yanına almayı unutma. A.B. ALCOTT

YÖNETİM
■İşin içine çok aşçı girdi mi, çorbanın tadı tuzu kalmaz. İNGİLİZ ATASÖZÜ

ZAMAN
■Zamanı sıkıştırmaya kalkma; hayatı meydana getiren şey zamandır. FRANKLİN
■Zaman, tutsaklar için yaratılmıştır. JOHN B.BUCKSTONE
■Vakitsiz açan gül, tez solar. TÜRK ATASÖZÜ
■Zamanın mahvetmeyeceği bir şey yoktur. HORATİUS

ZENGİNLİK
■İnsanın hayatını düzenleyen akıl değil, zenginliktir. CİCERO
■Yalnız akıllar zenginliklerini kullanabilir. EURİPİDES
■Zenginin malı, züğürdün çenesini yorar. TÜRK ATASÖZÜ
■Zenginlik insanı ya destekler ya da yönetir. HORATİUS
■Hayat kısadır.İnsan zenginliğini kullanmaya ne kadar erken başlarsa o kadar iyidir. SAMUEL JOHNSON
■Zenginliğin zevkleri yoksulların gözyaşlarıyla satın alınır. THOMAS FULLER
■Madem ki bu zenginlikler senin, neden öteki dünyaya götürmüyorsun? FRANKLİN
■Zengin adamlarda sağduyuya pek rastlanmaz. JUVENAL
■Yoksullara pek cömert davranan zenginlere güvenme. PLAUTUS
■Dünyada okuduğum en güzel kitap nedir diye sordular. "Annem" adlı kitaptır dedim A.LINCOLN.
güzel sözler

Etiketler:

guzel sozler 7

TARAFSIZLIK
■ Yürek hiçbir zaman tarafsız değildir. SHAFESBURY
■ Tarafsızlık, bir ilke olarak sürüp giderse, zayıflık olur. KOSSUTH
■ Tarafsızlık, geri tepen bir armağandır. BARACCİO

TARIM
■ Gerçek çiftçi, ürününü göremeyeceğini bildiği halde, toprağını eken adamdır. CİCERO

TARİH
■ Tarih, olmayan olayların, o olayların geçtiği yerde bulunmayan kişiler tarafından yazılışıdır.
■ Tarih insanların, düşlerin en aydınlık olanların gerçekleştirmek için giriştikleri umutsuz bir çabadan başka bir şey değildir,ALBERT CAMUS

TARTIŞMA
■ Herkes benim düşünceme katılırsa, yanılmış olmaktan korkarım. OSCAR WILDE
■ Akıllılar, sebepler konusunda tartışır; aptallar da karar verir. ANARCHASİS
■ Güçlü, acı kelimeler zayıf bir sebebe dayanır. VİCTOR HUGO
■ Sakın sofrada tartışmaya kalkmayın; nasıl olsa aç olmayan kazanacaktır. WHATELY
■ Tartışırken, doğruluk hep kaybolur. SYRUS
■ Tartışmalarda yapılan benzetmeler, aşkta söylenen şarkılara benzerler. Hiçbir şeyi kanıtlamazlar. PRİOR

TUTSAKLIK
■ Bir tutsağın boynuna geçirdiğiniz zincirin öteki ucu, kendi boynunuza takılıverir. EMERSON
■ Bir ulus; yarısı hür, yarısı tutsak olursa yaşayamaz. LİNCOLN
■ Zayıfların haklarını korumak için konuşmayanlar, tutsaklardır. LOWELL

ULUS
■ Ulusların çoğu çocuklara benzerler. Büyüdükçe huylarını değiştiremez olursunuz. ROUSSEAU
■ İnsanlar gibi uluslar da deneylerle güçlenirler. S.SMİLES
■ Bir ulusun değeri, o ulusu meydana getiren bireylerin değeriyle ölçülür. JOHN STUART MİLL

UMUT
■ Umut, yoksulun ekmeğidir. THALES
■ Hastalar için hayat oldukça, umut da vardır. CİCERO
■ Umut olmadan, umut edilen ele geçirilemez. LİESHERAK
■ Umut, çalışkanların rüyasıdır. PLİNİUS
■ Kadınların umudu gün ışığında örülmüştür; bir gölge, onları karartır. GEORGE ELİOT
■ Umut,genç tutkuların dadısıdır. BİCKERSTAFF

UMUTSUZLUK
■ Yaşayanlar için umut her zaman vardır. Umutsuzluk, ölüler içindir. THEOKRİTOS
■ Umutsuzluk, sersemlerin elde ettiği bir sonuçtur. DİSRAELİ

ÜLKÜ
■ Bir insanı bulunduğu mevkiyle değil, göz koyduğu mevkiyle ölçmek gerekir. TOLSTOY
■ Ülkü, dünyayı yaşatan bir güçtür. J.G. HOLLAND
■ Ülkülerimiz bizden daha temizdirler. A.B. ALCOTT

ÜN
■ Öldükten sonra unutulmak istemiyorsanız ya okumaya değer şeyler yazın yada yazılmaya değer şeyler yapın. FRANKLIN
■ Ansızın yükseliveren kişiler pek beğenilirler. Ama toprağa hızla basın bir kere, tozun, samanların, tüylerin yükseldiğini göreceksiniz. HARE

ÜZÜNTÜ
■ Zamanın azaltamadığı, yumuşatamadığı üzüntü yoktur. CİCERO
■ Üzüntü bir ilaçtır. WİLLİAM COWPER
■ Ağır bulutlar gibi, ağır yüreklerde sularını akıtınca rahatlarlar. RİVAROL

VERMEK
■ Malını veren az vermiş sayılır. İnsanın kendisini vermesi gerekir. HALİL CİBRAN
■ Yalnız verilene bakma; verene de bak. SECENA
■ Büyük armağan veren, büyük armağan umar. MARTİAL
■ Hediye atın dişlerine bakılmaz. ST.JEROME

VİCDAN
■ Temiz bir vicdan kadar yumuşak hiçbir yastık yoktur. FRANSIZ ATASÖZÜ
■ Kendi yüreğinden korktuğum kadar ne papadan,ne de papazlardan korkuyorum. LUTHER

YAŞ
■ En iyi yananlar, eski odunlar; en güvenilen kimseler, eski dostlar; en rahat okunanlar da,eski yazarlardır. BACON
■ Yirmi yaşında yakışıklı, otuz yaşında güçlü, kırk yaşında zengin, elli yaşında akıllı olmayan insan hiçbir zaman yakışıklı, güçlü, zengin ve akıllı
olamaz. HERBERT
■ Yirmi yaşında istek, otuz yaşında zeka, kırk yaşında akıl önemlidir. FRANKLIN
■ Çizgiler, yüreklerimizde değil, yalnız alınlarımızda belirir. Çünkü insanın ruhu hiçbir zaman yaşlanmaz. JAMES A.GARFİELD
■ Gençlikte günler kısa, yıllar uzun; yaşlılıkta da günler uzun, yıllar kısadır. PANİN
■ İnsanın kırk yaşına kadar geçen yılları bir kitap, geri kalan yılları da o kitabın eleştirmesidir. SCHOPENHAUER
■ Yaşlılar her şeye inanırlar; orta yaşlılar her şeyden kuşkulanırlar; gençler de her şeyi bilirler.
■ Herkesi bıktırıncaya kadar yaşayan, çok yaşamış demektir. H.GEOGE BOHN
■ Yaş da sevgi gibidir; saklanamaz. THOMAS DEKKER
■ Kalbin yaşı yoktur. EUGENE IONESCO
■ Eğlence, gençlikte günah, yaşlılıkta çılgınlıktır. SAMUEL DANİEL
■ Pek az kimse yaşlanmasını bilir. LA ROCHEFOUCAULD
■ Yaşlanmak isteriz.ama yaşlılıktan korkarız; bu hayatı ne kadar sevip, ölümden nasıl kaçmak istediğimizi gösterir. LA BRUYERE
■ Hiçbir akıllı adam, daha genç olmayı istememiştir. JONATHAN SWİFT
■ Yaşlanmadan önce iyi yaşamak; yaşlandıktan sonra da iyi ölmek istedim. SENECA
■ Kimse, yaşlı bir adam kadar sevemez. SOFOKLES
■ Yaşlılık ölümden çok daha korkunçtur. JUVENAL
■ Yaşlılar için, öğretmenimin zamanı hiç geçmez. AESKHYLOS
■ Kadınlarla müziğin yaşı yoktur. GOLDSMİTH

YEMEK
■ İnsanın kalbine giden yol, midesinden geçer. SARAH P .PARTON
■ Bana ne yediğini söyle, nasıl bir adam olduğunu söyleyeyim sana. BRİLLAT SAVARİN
■ Yaşamak için yemelisin, yemek için yaşamalısın. CİCERO
güzel sözler

YEMİN
■ Yeminine bakıp insana inanma; insana bakıp yeminine inan. AESKHYLOS
■ Çok yalan söyleyenin ettiği yemin de çok olur. ALFİERİ

Etiketler:

guzel sozler 6

ÖĞRENMEK
■ Herkes öğrenmek ister; kimsede karşılığını vermeye kalkışmaz.JUVENAL
■ Öğrenmenin üç kaynağı vardır; çok görmek, çok acı çekmek, çok çalışmaktır. CATHERALL
■ İnsan, kendi yanlışlarından çok şey öğrenebilir. FREUDE

ÖĞÜT
■ Verilen öğütlerden yalnız akıllılar yararlanır. SYRUS
■ Hiçbir zaman kimseye savaşa gitmeyi ya da evlenmeyi öğütleme. İSPANYOL ATASÖZÜ
■ Konuşacak zamanı bil; krallara öğüt vermek tehlikelerin en büyüğüdür. HERRİCK
■ Sakın bir toplulukta öğüt vermeye kalkma. ARAP ATASÖZÜ
■ Sersemler bile ara sıra iyi öğütler verir. BOİLEAU
■ Ne öğüt verirsen ver, yalnız kısa olsun. HORİTUS
■ Öğüt, geçer akçelerin en küçüğüdür. BİERCE
■ Aklı az olanın verdiği öğüt çok olur. BOİLEAU
■ En iyi öğüdü ancak kendine verebilirsin. CİCERO
■ En iyi öğüt verenler kadınlardır. CELDERON
■ Salım limanda olanlar, rahat öğüt verirler. SCHİLLER

ÖVGÜ
■ Akıllı erkeği arkasından, kadını da yüzüne karşı öv. GAL ATASÖZÜ
■ Bütün seslerin en tatlısı övgüdür. KSENOPHON
■ Beni daha az övseydin, seni daha çok överdim. LOUİS XIV

ÖZÜR
■ Özür, yalandan daha korkunç, daha kötüdür; üstü örtülmüş bir yalandır çünkü. ALEXANDER POPE
■ Akıllı bir kimse, hiçbir zaman özür dilemek zorunda kalmaz. EMERSON

PARA
■ Para iyi bir uşak, kötü bir efendidir. BACON
■ Paranın değerini öğrenmek isterseniz, borç almaya çalışın. FRANKLIN
■ Varlığında bu kadar gururlandığın paran, senin dcğumunu değiştiremez ki. HORATİUSUS
■ Para konuşunca, doğruluk susar.

RUS ATASÖZÜ
■ Para arttıkça, para sevgisi de artar.JUVENAL
■ Para önden gidip insana bütün yolları açar. SHAKESPEARE
■ Çoğu kötülüğün başı, para sevgisidir. ANONİM

PARTİLER
■ Ülkenin yararlı olan, partisine de yararlı olur. R.B.HAYES
■ Siyasi partiler birbirini kontrol etmek için kurulurlar. HENRY CLAY
■ Partiler, düzenli düşüncelerdir. DİSRAELİ

PAZARLIK
■ Pazarlık etmek için, en az iki kişi olması gereklidir. İNGİLİZ ATASÖZÜ
■ Kimsenin kazançlı olmadığı pazarlık, kötü bir pazarlıktır. İNGİLİZ ATASÖZÜ
■ Az samimiyet tehlikeli, çok samimiyet de, çok tehlikelidir. OSCAR WİLDE
■ Samimiyetin dili yoktur. O, gözlerden anlaşılır. ATATÜRK
■ Samimiyeti yitirmek, gücünü yitirmektir. BOVEE

SANAT
■ Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. ATATÜRK
■ Sanat ne kadar uzun tanrım, hayat ne kadar kısa.! GOETHE
■ Sanatı duyan insanlarla, sanatı anlayan insanlar çoktur; ama sanatı hem duyan, hem de anlayan insan pek azdır . G.S. HİLARD
■ Sanatçıya iki göz yetmez. LAMARTINE
■ Sanatlar, hürriyet tarafından emzirilince büyürler. SCHİLLER
■ Sanatın düşmanı bilgisizliktir. BEN JOHNSON

SAVAŞ
■ Harp zorunlu ve kaçınılmaz olmalıdır. Milletin hayatı tehlikeyle karşı karşıya kalmadıkça harp bir cinayettir. ATATÜRK
■ Savaşta bütün gecikmeler tehlikelidir. DRYDEN
■ Savaşı bilmeyen, barışı da bilmez. JAPON ATASÖZÜ
■ Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. BURKE
■ Savaşta yasalar susar. CİCERO
■ Kötü bir barış, savaştan daha berbattır. TACİTUS
■ Akıllılar dövüşmeden önce kazanırlar, cahiller kazanmak için dövüşürler. ZHUGE LİANG

SIR
■ Başkaları senin sırrını açıklamasını istemiyorsan, sen kendi sırrını açıklama. SENACA
■ Bir insan sarhoş olunca ya da aşık olunca sır tutamaz. ANTİPHANES

SİYASET
■ Her siyasi parti, kendi yalanını yutarken ölür. JOHN ARBUTHNOT
■ Bir siyasetçi gelecek seçimi, bir devlet adamı gelecek kuşağı düşünür. JAMES F.CLARKE
■ Devlet adamı koyunu kırpar; siyasetçi koyunun derisini yüzer. AUSTİN O’MALLEY
■ Çağdaş siyasi toplum, ”insanları umutsuzluğa düşürme makinesi” dir. ALBERT CAMUS
■ Muhalefetin görevi, muhalefet etmektir. RANDOLPH CHURCHİLL
■ Siyasetle ahlakı ayıranlar, ikisine de bir şey anlamamışlar demektir. JOHN MORLEY

SONUÇ
■ Küçük bir kıvılcım, yangına sebep olur. DANTE
■ Koca selleri meydana getirenler, küçük dereciklerdir. SHAKESPEARE

SÜSLENMEK
■ Çok süslenenlere bakın; hepside gizlenmek istiyordur. ARİSTO
■ Hiç giyinmeyen bir güzel, en iyi biçimde giyinmiş demektir. PHİNEAS FLETCHER
■ Aynaya bakacağına, üstündeki elbiselere bak. BARACCİO

ŞEREF
■ Her aşık, şairdir. EFLATUN
■ Şairlerin yalan söylemek için ehliyetleri vardır. PLİNİUS
■ Şiir şeytanın şarabıdır. ST AUGUSTINE
■ Şiir, güzelliğin ülkesinde yaşayan gerçektir. GİLFİLLAN
güzel sözler

Etiketler:

guzel sozler devam

KADIN
■ Bir kadın sevgisine ulaşmak için geçilen yolların en kısası”acındırmak”tır. B.I.FLETCHER
■ Kadını güzel yapan Tanrı; sevimli yapanda şeytandır. VİCTOR HUGO
■ Kadınların aşkları suya yazılmış inançlarıda kuma çizilmiştir. AYTOUN
■ Kadınların üzüntüsü yaz fırtınası gibidir; şiddetli ama kısa olur. JOANNA BAİLLİE
■ Kadın insanın gölgesi gibidir; kovalarsanız kaçar, kaçarsanız kovalar. CHAMFORT
■ Erkekler, kadınlara istediklerini söylerler; kadınlar, erkeklere istediklerini yaparlar. DE SEGUR
■ Kadınların çoğu, resimleri kadar genç değildir.SİR MAX BEERBOHM
■ Kadınlar, gururlarını kurtaran yalanlardan hoşlanırlar. G.F.ATHERTON
■ Kadınların ellerine düşeceğine kucaklarına düş. BİERCE
■ Kadınların en büyük suçları erkeklere benzemek istemeleridir. DE MAİSTRE
■ Kadının namusunu erkeklere karşı koruması, ününü kadınlara karşı korumasından çok daha kolaydır. ROCHEBRUNE
■ Kadının kötüsü kadar kötü, iyisi kadar da iyi bir yaratık yoktur. EURİPİDES
■ Bir kedinin dokuz canı, bir kadının da dokuz kedi kadar canı vardır. FULLER

KALEM
■ Kalem, kılıçtan daha güçlüdür. BULWER-LYTTON
■ Kalem, acemi avcıların elinde hedefini şaşıran bir ok da olabilir. BARACCİO
■ Dünyayı yönetenler kalem, mürekkep ve kağıttır. JAMES HOWELL

KAN
■ Kan dökenin kanı temiz kalmaz. BARACCİO

KANDIRMA
■ İnsanı kendisi kadar kimse kandıramaz.GREVİLLE

EVLİLİK
■ Bütün bildiklerini karısına söyleyen koca, az şey biliyor demektir. THOMAS FULLER
■ Karılar; gençlerin sevgilisi, orta yaşlıların arkadaşları, yaşlılarında dadısıdır. BACON
■ Kötü kızdan iyi karı olmaz. FRANKLIN
■ Bütün kocalar aynıdır, yüzleri değişik olmazsa birbirinden ayırt edemezsiniz. ANONİM
■ İyi bir koca sağır, iyi bir karıda kör olmalıdır. ANONİM
■ İyi bir koca geceleyin ilk uyuyan, sabahleyin de son kalkan kişi olmamalıdır. BALZAC

KOMŞU
■ Arkadaşsız ederiz, ama komşusuz edemeyiz. THOMAS FULLER
■ Komşunun tarlası daha verimli, komşunun sütü daha çok görünür. OVİDİUS

KONUK
■ Misafir misafiri istemez; ev sahibi hiçbirini istemez. TÜRK ATASÖZÜ
■ Hiçbir konuk üç günden fazla çekilmez. PLAUTUS
■ Fırtınanın kapınıza attığı konuklara iyi davranın. HORATİUS

KONUŞMAK
■ Konuşmak, öğrenmeye yol açar; ama dehanın okulu yalnızlıktır. GİBBON
■ Sessizlik de bir çeşit konuşma sanatıdır. HAZZLİTT
■ İnsan ne kadar az düşünürse, o kadar çok konuşur. MONTESQUIE
■ Her insanın düşündüğünü söylemeye, her dinleyenin de ona karşı çıkmaya hakkı vardır. SAMUEL JOHSON
■ Söylediklerini kabul etmeyebilirim; ama söyleme hakkını ölünceye kadar desteklerim. VOLTAİRE
■ Konuşma, insanın aklını kullanma sanatıdır. EFLATUN
■ Çok konuştukça, düşünce ölür. HALİL CİBRAN

KÖTÜLÜK
■ Biri sana kötülük ederse unut, ama sen birine kötülük edersen hiç unutma. HALİL CİBRAN
■ Kötü olaylar, kötü sebeplerden doğar. ARİSTOPHANES
■ Çamur atma; hedefini şaşırır, kirli ellerinle kalıverirsin. JOSEPH PARKER
■ Kötü kazanabilir.ama üstün gelemez. JOSEPH ROUX
■ Kötülüğün içine kolayca girilir, ama güçlükle çıkılır. MME.DE.MAİNTENON.
■ En çok, kendine yapacağın kötülüklerden kork. PESTALLOZİ
■ Kimse bir birinden kötü olamaz. JUVENAL
■ Kötülükle ancak kötülük uyuşabilir. LİVY

MODA
■ Modadan ayrılmayan bir kadın, kendine aşık olmuş bir kadındır. LA ROCHEFOUCAULD
■ Moda öyle dayanılmaz, öyle çirkin bir şey ki, altı ayda bir değiştirmek zorunda kalırız. O.WILDE

MUTLULUK
■ Bana bir mutluluk söyleyin ki, acı karşılığında elde edilmiş olmasın. MARGERET OLİPHANT
■ Herkes mutluluktan bahseder, ama pek az kimse bilir onu. MME.JEANNE P.ROLAND.
■ Herkes kendi mutluluğunun demircisidir. ALMAN ATASÖZÜ
■ Talihli olanların horozları bile yumurtlamaya başlar. RUS ATASÖZÜ
■ Mutluluk, sağlamlığı yaratır. C.W.CURTİS
■ Mutluluk, paylaşılmak için yaratılmıştır. CORNEİLLE
■ Mutluluk, bizi zorlayan kadere karşı kazanılan zaferlerin en büyüğüdür. ALBERT CAMUS
■ İnsanlar için en ideal düzen, onların mutlu olduğu düzendir. ALBERT CAMUS
■ Başkalarının mutluluğundan kendine pay çıkaran insan, en mutlu insandır. GEOTHE

NAMUS
■ Namuslu davranmak en iyi siyasettir. CERVANTES
■ Namuslu bir adam, Tanrı’nın en soylu eseridir. ALEXANDER POPE

NÜKTE
■ Keskin nükteler de ,keskin bıçaklar gibi sık sık sahiplerinin parmaklarını keser. ARROWSMİTH
■ Nükte, konuşmanın yemeği değil, tuzudur. HAZZALİT
■ Bir gram nükte, bir kilo acıya bedeldir. RİCHARD BAXTER
güzel sözler

Etiketler:

alfabetik sirali guzel sozler

CEZA/CEZAEVİ
■ Suçluları asmak onları iyileştiremez ki. VOLTAİRE
■ En büyük cezaevi taş duvarların, demir parmaklıkların değil, insan kafasının içidir. LOVELACE
■ Haklıların mahkum edildiği bir ülkede, bütün doğruların yeri cezaevidir. THOREAU

CUMHURİYET
■ Cumhuriyetler zenginlikten, diktatörlerde yoksulluk yüzünden yıkılırlar. MONTESQUİEU

ÇOCUKLAR
■ Çocuklar iyi yapmanın en iyi yolu onları sevindirmektir. OSCAR WILDE
■ Çocukları eleştirmecilerden çok, örneklere ihtiyacı vardır. JOUBERT
■ Bir çocuk sütle ve övgüyle beslenir.LAMB
■ Çocuk mantığın uykusudur. ROUSSEAU
■ Mutlu çocuk! Beşik ne büyük geliyor sana; büyü de bakalım dünyaya sığabilecek misin?
■ Çocuklar uyuya uyuya büyür, ihtiyarlar uyuya uyuya ölür. TÜRK ATASÖZÜ
■ Çocukları duymayınız, görünüz. İNGİLİZ ATASÖZÜ

DAVRANIŞLAR
■ Erkekler yasaları, kadınlar davranışları şekillendirir. DE SEGUR
■ Davranışlar herkesin kendini seyrettiği bir aynadır. TERENCE

DEDİKODU
■ Dünyada, kendi hakkında konuşulmaktan daha kötü bir şey vardır; kendi hakkında konuşulmamak.OSCAR WILDE

DEĞİŞME
■ Irmaktan geçerken at değiştirilmez.TÜRK ATASÖZÜ
■ Her gün değişiyoruz; düşüncelerimizle eserlerimiz nasıl aynı kalabilir? CARLYLE
■ Yüksek bir mevkiye yerleşen alçak bir kişiden daha kötü bir şey olamaz. CLAUDİANUS

DEMOKRASİ
■ Demokrasi, halkın halk tarafından halk için iradesidir.LİNCOLN
■ Demokrasinin kusurları, yine demokrasiyle kapatılır. ALFRED E.SMİTH
■ Demokrasi demek, ”sende benim kadar iyisin” demektir. THEODORE PARKER

DENEY
■ Deneyler, en iyi öğretmenlerdir. Yalnız okul masrafları biraz çoktur. CARLYLE
■ Başkalarının deneylerinden yararlanmayı bilecek kadar akıllı kimse var mı şu dünyada.

DİKTATÖRLÜK
■ Nasıl güneş batmadan akşam olmazsa; basının elinden özgürlüğü alınmadan da diktatörlük olmaz. COLTON
■ Bir ulusu tek kişinin idare edebileceğine inanırım, şu şartla: O adam ayaklarında çizme, elinde kırbaç, O ulus sırtında semerle doğarsa.
ALGERNON SİDNEY
■ İyi bir anayasa, en iyi diktatörlükten kat kat iyidir. MACAULAY

DİL
■ Kendi dilini tam olarak bilmeyen, başka dili de öğrenemez. G. BERNARD SHAV
■ Kuşlar ayaklarıyla, insanlar dilleriyle yakalanırlar. THOMAS FULLER
■ Dil sürçeceğine ayak sürçsün daha iyi. HERBERT
■ Dilsiz olmak, çok söylemekten yeğdir. TÜRK ATASÖZÜ

DİLENCİLER
■ Ölü bir imparator olmaktansa, yaşayan bir dilenci olmak daha iyidir. LA FONTAİNE
■ Bir dilenciyi at sırtına koy da bak, nasıl dört nala sürüyor. BURTON
■ Dilencilerin seçmeye hakkı yoktur. BEAUMONT İLE FLETCHER

DOKTRİNİN
■ Doktrinin derisi soğukluktur, ama içi tıka basa samanla doludur. HENRY W.BEECHER DOSTST
■ Üç gerçek dost vardır: Yaşlı bir eş, yaşlı bir köpek, hazır para. FRANKLIN
■ Dostu olmayanın düşmanı da olmaz. TENNYSON

DÜŞMAN
■ İnsanın en büyük düşmanı kendisidir. CİCERO
■ Bir tek düşmanı olan, her yerde onunla karşılaşır. EMERSON
■ Tanrı’ya ettiğim dua pek kısadır: ”Tanrım, düşmanlarımı gülünç duruma düşür. ”VOLTAİRE
■ Düşmanın eline kılıç verilmez. TÜRK ATASÖZÜ
■ Düşmanın karınca gibi ise sen onu fil gibi san. TÜRK ATASÖZÜ
■ Düşmanım dost olacağına, düşman olsun daha iyi. BİAS
■ Uyuyan köpeği uyandırmaya gelmez. ALLESSANDRO ALLEGRİ
■ Unutma ki, ağzında bal olan arının kuyruğunda da iğnesi vardır. LYLY

DÜŞÜNCE
■ Fikirler cebir ve şiddetle, top ve tüfekle asla öldürülemez. ATATÜRK
■ Büyük işler gibi, büyük düşüncelerinde davula ihtiyaçları yoktur. BAİLEY
■ Uyuyan düşünce, bir daha uyumaz. CARLYLE
■ Düşünceler iyi ve cesur olanların beyinlerinde, kollarında gelişmelidir; yoksa rüya olmaktan ileri gidemezler. EMERSON
■ Hiçbir ordu, zamanı gelmiş bir düşünceye karşı koyamaz. VİCTOR HUGO
■ Düşüncelerini değiştirmeyenler sadece aptallarla ölülerdir. LOWELL
■ Düşünüyorum, öyleyse varım. DESCARTES
■ Düşünmeden öğrenmek, vakit kaybetmektir. KONFİÇYUZ
■ Herkes düşüncelerinde yanılabilir. Ama aptallar bir türlü yanıldıklarını anlayamazlar. CİCERO
■ Soylu düşünceleri olan kişiler yalnız değildirler. SİR PHİLİP SİDNEY
■ Büyük düşünceler, yürekten doğar. VAUVENARGUES
■ İnsan, savaşmadığı düşüncelerini değiştiremez. THOMAS MANN
■ Düşünce rüzgar, bilgi, yelken, insanlık bir kayığın kendisidir. A.W.HARE
■ Ölümsüz olarak bildiğim tek şey, düşüncedir. MEREDİTH
■ Acayip şeyler, acayip düşüncelerden doğar. SHELLEY
■ Düşüncelerle karşılaşınca, zayıflar korkar, aptallar karşı gelir, akıllılar karar verir. J.ROLAND
güzel sözler

■ Alçakgönüllü yüreklerde yaşayan düşünceler, yüksek düşüncelerdir. MONTAİGNE

Etiketler:

ozlu guzel sozler

BABALAR
■ Baba bilgisiyle adam olunmaz. TÜRK ATASÖZÜ
■ Baba malı tükenir. TÜRK ATASÖZÜ
■ Babalar, doğanın yarattığı bankerlerdir. FRANSIZ ATASÖZÜ

BAĞIŞLAMAK
■ Bir düşmanı bağışlamak, Bir dostu bağışlamaktan daha kolaydır. MME.DOROTHEE DELUZY
■ Başkalarını hep bağışla; kendini hiç bağışlama. SYRUS
■ Sevdiklerimiz, bizi aldattıkları zaman onları bağışlarız. Aslında en az bağışlanması gereken kişiler onlardır.

BASIN
■ Basın, milletin müşterek sesidir. ATATÜRK
■ Meclis, konuşma ve basın hürriyetlerini kısan kanunlar yapamaz. ABD ANAYASASI.
■ Basın hürriyeti kalkarsa, vicdan, eğitim, konuşma hürriyetleri de kalkar. F.D.ROOSEVELT
■ Basın hürriyeti, öteki hürriyetlerin emniyet sübabıdır; diktatör hükümetlerden başka hiçbir kuvvet onu kısamaz.GEORGE MASON
■ Bizi idare edenler, hükümetler ve gazetelerdir. WENDEL PHİLLİPS
■ Gazetesiz bir hükümet idaresine, hükümetsiz bir gazete idaresini tercih ederim. JEFFERSON
■ İyi bir başyazıda insanlara kendi düşüncelerinizi değil, onların düşüncelerini verebilirsiniz.
■ Hürriyetimiz, basın hürriyetine dayanır; basın hürriyetide kaybolmadan kısılmaz. A.BRİSBANE
■ Üç gazete, beni yüz sancaktan daha çok korkutur. NAPOLEON

BAŞARI
■ Hiçbir başarı kazanamayanlar için en tatlı şey, başarıdır. EMİLY DİCKİNSON
■ Dünyada başarı kazanmanın iki yolu vardır: Kendi aklından faydalanmak, başkalarının akılsızlığından faydalanmak. BRUYERE
■ Dünyada başarı kazanabilmek için aptal görünmeli, akıllı olmalıdır. MONTESQUİEU

BEKARLIK
■ Bekar bir adam, son saniyede daha iyisini bulan kadınların bir hatırasıdır. ANONİM
■ Topluma en büyük eserleri, çocuksuz adamların evlenmemiş olanları vermişlerdir. BACON
■ Bekar gözüyle kız alınmaz. TÜRK ATASÖZÜ

BENCİLLİK
■ Sevgililerin birbirilerinden hiç bıkmamalarının sebebi, hep kendilerinden söz etmeleridir.
■ Herkesin sizden iyi bir şekilde söz etmesini mi istiyorsunuz? Öyleyse kendinizi övmeyin.PASCAL

BİLGİ
■ Gençken bilgi ağacını dikmesek, yaşlandığımız zaman gölgesine sığınacak bir yerimiz olmayacaktır. S.R.CHAMFORT
■ Bilgi, sevgiyle zekanın anasıdır. A.W.HARE
■ Bütün bildiğim, bir şey bilmediğimdir. SOKRATES
■ Bazı şeyleri yarım bileceğine, bir şey bilme daha iyi. NİETZSCHE
■ İnsanın, cahil olduğunu bilmesi bilgiye atılmış ilk adımdır. DİSRAELİ
■ Dünyada en zor şey, insanın kendini bilmesidir. THALES
■ Bildiklerini saatin gibi kullan; kendine sakla. Herkesin ortasında sık sık çıkarıp caka satma. CHESTERFİELD
■ Başkalarını bilen kimse bilgili, Kendini bilen kimse akıllıdır. LAO-TSZE
■ Ne olacağımızı değil, ne olduğumuzu biliriz. SHAKESPEARE
■ Bazı insanlar koca evreni bilirler de kendilerini bilmezler. LA FONTAİNE
■ Çok bilenin,derdi de çok olur. LESSİNG
güzel sözler

BOŞ İNANÇLAR
■ Boş inançlar, cılız akıllıların dinleridir. BURKE
■ Boş inançlarda, Tanrıya karşı duygusuz bir korku vardır. CİCERO

Etiketler:

etkileyici guzel sozler

ACI
■ Bütün acılara dayanılır, yeterki ekmeğin olsun. CERVANTES
■ İşi çok olanların gözyaşları için vakitleri yoktur. LORD BYRON
■ Acı çekmek, ölmekten daha çok cesaret ister. NAPOLEON
■ Tatlı şeyler, sonu iyi biten acılardır. AESKHYLOS
■ Hiçbir şey, acıdan daha hızlı gelemez. BAİLEY
■ Dünkü acılar, bugünkü sevinçlerin kaynağını oluşturur. POLLOK
■ Acı, acıyı bastırır. TÜRK ATASÖZÜ

AÇLIK
■ Açlık, kılıçtan bile keskindir. BEAUMONT İLE FLETCHER
■ Açlık, dünyanın en güzel salçasıdır. CERVANTES
■ Aç tavuk düşünde darı ambarı görür. TÜRK ATASÖZÜ

AKRABALAR
■ Akrabalarının sevmediği insanı kimse sevmez. PLAUTUS
■ En kötü nefret, akrabaların nefretidir. TACITUS
■ Akrabalar, ne yaşamasını nede ölecek zamanı bilen insanlardır. OSCAR WILDE

ALÇAKGÖNÜLLÜLÜK
■ Övülmek isterseniz,alçak gönüllülüğü yem olarak kullanabilirsiniz. CHESTERFİELD
■ Gerçekten alçak gönüllü olan bir insan, kendisinden hiç söz etmeyen insandır. LA BRUYERE
■ İnsan gururu yüzünden de alçak gönüllü olabilir. MANTAİGNE
■ İnsan yüzü kızaran hayvandır. MARK TWAİN
■ Bir adamın gerçekten büyük olup olmadığını, onun alçak gönüllülüğünden anlayabilirsiniz.
■ Senden iyilere yerini vermesini bil. KEBLE

APTALLIK
■ Her aptal onu beğenen başka bir aptal bulur. BOİLEAU
■ Gençler, yaşlıların aptal olduklarını sanırlar, ama yaşlılar gençlerin aptal olduklarını bilirler.
■ Bilgili bir aptal, bilgisiz bir aptaldan daha aptaldır. MOLİERE
■ Büyük tehlike, yarı aptallarla yarı akıllıların arasında yatar. GEOTHE
■ Eğer hiç aptal görmek istemiyorsanız, gözlüklerinizi kırın. RABELAİS
■ İnsanlar aptal olarak yaşayabilirler; ama aptal olarak ölemezler. YOUNG
■ Aptal ata binmiş, bey oldum sanmış. TÜRK ATASÖZÜ
■ Kendini akıllı sanan herkes aptaldır. VOLTAİRE
■ Yaşamanın tadını çıkarmaktan korkana aptal derim. ALBERT CAMUS

AŞK
■ İlk ve son aşkımız kendimize karşı olandır. BOVEE
■ Aşk, masraflarla çevrilmiş bir duygu okyanusudur. LORD DEWAR
■ Gençlerin istekleri: Aşk, Para, sağlık. Yaşlıların istekleri: Sağlık, para, aşk. Erkekler aşka aşık olarak başlarlar,kadınlara aşık olarak bitirirler; kadınlarda erkeklere aşık olarak başlar, aşka aşık olarak bitirirler. REMY DE GOURMONT
■ Aşk Fransa'da bir komedi, İngiltere'de bir trajedi,İ talya'da bir opera, Almanya'da bir melodramdır. MARGUERİTE BLESSİNGTON
■ Aşk, deniz meltemleri gibidir; sesini duyarız, nereden nereye gittiğini kestiremeyiz. BORNE
güzel sözler

■ Aşkın gözü kördür. PROPERTİUS
■ Aşk, yüreklerden gökyüzüne kadar uzanan ateşten bir merdivendir. E.GEİBEL
■ Aşk, yepyeni kalabilen eski bir masaldır. H.HEİNE
■ Aşkın gelişi, aklın gidişidir. ANTOİNE BRET
■ Beni az, ama uzun sev. MARLOWE
■ Aşk, geceyi bile gün ışığına boğabilir. A. SALLE
■ Sevmeyi bilmeyen, ölmeyi de bilmez. ANONİM
■ Aşk, sürekli bir mutluluktur. GEORGE SAND
■ En tatlı gelen sevinç ve en kötü gelen acı aşktır. BAİLEY

Etiketler: